Lá Bồ Đề

Sắp xếp:


lá bồ đề chữ TRI TÚC Giảm 10.000đ

lá bồ đề chữ TRI TÚC

40.000đ 50.000đ -20%

📣📣Bộ lá bồ đề TĨNH LẶNG với 10 lá bồ đề loại mới gồm 1-Tĩnh Lặng, 2- Từ Bi 3-Trí Tuệ,, 4-Tự Tại, 5-Tinh Tấn, 6-Tích Thiện, 7-Tri Túc , 8-Thiền, , 9-Vô Niệm,10-THÔI KỆ tổng cộng 40 loại lá bồ đề hiện có ở VMTP,  ✨Những là bồ đề biểu trưng cho bình an, may mắn, tài lộc, là biểu tượng của từ bi, giác ngộ, mang đầy tính chánh niệm và tĩnh lặng.
Lá bồ đề chữ VÔ NIỆM Giảm 10.000đ

Lá bồ đề chữ VÔ NIỆM

40.000đ 50.000đ -20%

📣📣Bộ lá bồ đề TĨNH LẶNG với 10 lá bồ đề loại mới gồm 1-Tĩnh Lặng, 2- Từ Bi 3-Trí Tuệ,, 4-Tự Tại, 5-Tinh Tấn, 6-Tích Thiện, 7-Tri Túc , 8-Thiền, , 9-Vô Niệm,10-THÔI KỆ tổng cộng 40 loại lá bồ đề hiện có ở VMTP,  ✨Những là bồ đề biểu trưng cho bình an, may mắn, tài lộc, là biểu tượng của từ bi, giác ngộ, mang đầy tính chánh niệm và tĩnh lặng.
Lá bồ đề chữ THIỀN Giảm 10.000đ

Lá bồ đề chữ THIỀN

40.000đ 50.000đ -20%

📣📣Bộ lá bồ đề TĨNH LẶNG với 10 lá bồ đề loại mới gồm 1-Tĩnh Lặng, 2- Từ Bi 3-Trí Tuệ,, 4-Tự Tại, 5-Tinh Tấn, 6-Tích Thiện, 7-Tri Túc , 8-Thiền, , 9-Vô Niệm,10-THÔI KỆ tổng cộng 40 loại lá bồ đề hiện có ở VMTP,  ✨Những là bồ đề biểu trưng cho bình an, may mắn, tài lộc, là biểu tượng của từ bi, giác ngộ, mang đầy tính chánh niệm và tĩnh lặng.
Lá bồ đề chữ TINH TẤN Giảm 10.000đ

Lá bồ đề chữ TINH TẤN

40.000đ 50.000đ -20%

📣📣Bộ lá bồ đề TĨNH LẶNG với 10 lá bồ đề loại mới gồm 1-Tĩnh Lặng, 2- Từ Bi 3-Trí Tuệ,, 4-Tự Tại, 5-Tinh Tấn, 6-Tích Thiện, 7-Tri Túc , 8-Thiền, , 9-Vô Niệm,10-THÔI KỆ tổng cộng 40 loại lá bồ đề hiện có ở VMTP,  ✨Những là bồ đề biểu trưng cho bình an, may mắn, tài lộc, là biểu tượng của từ bi, giác ngộ, mang đầy tính chánh niệm và tĩnh lặng.
Lá bồ đề chữ TỰ TẠI Giảm 10.000đ

Lá bồ đề chữ TỰ TẠI

40.000đ 50.000đ -20%

📣📣Bộ lá bồ đề TĨNH LẶNG với 10 lá bồ đề loại mới gồm 1-Tĩnh Lặng, 2- Từ Bi 3-Trí Tuệ,, 4-Tự Tại, 5-Tinh Tấn, 6-Tích Thiện, 7-Tri Túc , 8-Thiền, , 9-Vô Niệm,10-THÔI KỆ tổng cộng 40 loại lá bồ đề hiện có ở VMTP,  ✨Những là bồ đề biểu trưng cho bình an, may mắn, tài lộc, là biểu tượng của từ bi, giác ngộ, mang đầy tính chánh niệm và tĩnh lặng.
Lá bồ đề chữ TÍCH THIỆN Giảm 10.000đ

Lá bồ đề chữ TÍCH THIỆN

40.000đ 50.000đ -20%

📣📣Bộ lá bồ đề TĨNH LẶNG với 10 lá bồ đề loại mới gồm 1-Tĩnh Lặng, 2- Từ Bi 3-Trí Tuệ,, 4-Tự Tại, 5-Tinh Tấn, 6-Tích Thiện, 7-Tri Túc , 8-Thiền, , 9-Vô Niệm,10-THÔI KỆ tổng cộng 40 loại lá bồ đề hiện có ở VMTP,  ✨Những là bồ đề biểu trưng cho bình an, may mắn, tài lộc, là biểu tượng của từ bi, giác ngộ, mang đầy tính chánh niệm và tĩnh lặng.
lá bồ đề chữ TĨNH LẶNG Giảm 10.000đ

lá bồ đề chữ TĨNH LẶNG

40.000đ 50.000đ -20%

📣📣Bộ lá bồ đề TĨNH LẶNG với 10 lá bồ đề loại mới gồm 1-Tĩnh Lặng, 2- Từ Bi 3-Trí Tuệ,, 4-Tự Tại, 5-Tinh Tấn, 6-Tích Thiện, 7-Tri Túc , 8-Thiền, , 9-Vô Niệm,10-THÔI KỆ tổng cộng 40 loại lá bồ đề hiện có ở VMTP,  ✨Những là bồ đề biểu trưng cho bình an, may mắn, tài lộc, là biểu tượng của từ bi, giác ngộ, mang đầy tính chánh niệm và tĩnh lặng.
lá bồ đề chữ TỪ BI Giảm 10.000đ

lá bồ đề chữ TỪ BI

40.000đ 50.000đ -20%

📣📣Bộ lá bồ đề TĨNH LẶNG với 10 lá bồ đề loại mới gồm 1-Tĩnh Lặng, 2- Từ Bi 3-Trí Tuệ,, 4-Tự Tại, 5-Tinh Tấn, 6-Tích Thiện, 7-Tri Túc , 8-Thiền, , 9-Vô Niệm,10-THÔI KỆ tổng cộng 40 loại lá bồ đề hiện có ở VMTP,  ✨Những là bồ đề biểu trưng cho bình an, may mắn, tài lộc, là biểu tượng của từ bi, giác ngộ, mang đầy tính chánh niệm và tĩnh lặng.
Lá bồ đề chữ TRÍ TUỆ Giảm 10.000đ

Lá bồ đề chữ TRÍ TUỆ

40.000đ 50.000đ -20%

📣📣Bộ lá bồ đề TĨNH LẶNG với 10 lá bồ đề loại mới gồm 1-Tĩnh Lặng, 2- Từ Bi 3-Trí Tuệ,, 4-Tự Tại, 5-Tinh Tấn, 6-Tích Thiện, 7-Tri Túc , 8-Thiền, , 9-Vô Niệm,10-THÔI KỆ tổng cộng 40 loại lá bồ đề hiện có ở VMTP,  ✨Những là bồ đề biểu trưng cho bình an, may mắn, tài lộc, là biểu tượng của từ bi, giác ngộ, mang đầy tính chánh niệm và tĩnh lặng.
Lá bồ đề chữ THÔI KỆ Giảm 10.000đ

Lá bồ đề chữ THÔI KỆ

40.000đ 50.000đ -20%

📣📣Bộ lá bồ đề TĨNH LẶNG với 10 lá bồ đề loại mới gồm 1-Tĩnh Lặng, 2- Từ Bi 3-Trí Tuệ,, 4-Tự Tại, 5-Tinh Tấn, 6-Tích Thiện, 7-Tri Túc , 8-Thiền, , 9-Vô Niệm,10-THÔI KỆ tổng cộng 40 loại lá bồ đề hiện có ở VMTP,  ✨Những là bồ đề biểu trưng cho bình an, may mắn, tài lộc, là biểu tượng của từ bi, giác ngộ, mang đầy tính chánh niệm và tĩnh lặng.
Lá bồ đề chữ PHÚC SINH PHÚ QUÝ Giảm 10.000đ

Lá bồ đề chữ PHÚC SINH PHÚ QUÝ

40.000đ 50.000đ -20%

Các lá bồ đề đức chữ PHÚC đã ép plastic, có dây treo, lá nhỏ bỏ vô ốp lưng điện thoại, hoặc treo xe, hoặc bỏ phong bì lì xì. Lá bồ đề mang lại sự an yên, che chở để vượt qua nhứng khó khăn, sóng gió trong cuộc sống. Lá bồ đề còn có tác dụng trừ ám khí, củng cố may mắn, thu hút những duyên lành giúp cuộc sống trở nên hạnh phúc, viên mãn. Lá bồ đề còn giúp tâm người được che mát, soi sáng, thức tỉnh. Kích thước lá ngang từ 6-10 cm, dài 8-15 cm
Lá bồ đề chữ KHÔNG DIỆT KHÔNG SINH ĐỪNG SỢ HÃI Giảm 10.000đ

Lá bồ đề chữ KHÔNG DIỆT KHÔNG SINH ĐỪNG SỢ HÃI

40.000đ 50.000đ -20%

Các lá bồ đề đức chữ KHÔNG DIỆT KHÔNG SINH ĐỪNG SỢ HÃI đã ép plastic, có dây treo, lá nhỏ bỏ vô ốp lưng điện thoại, hoặc treo xe, hoặc bỏ phong bì lì xì. Lá bồ đề mang lại sự an yên, che chở để vượt qua nhứng khó khăn, sóng gió trong cuộc sống. Lá bồ đề còn có tác dụng trừ ám khí, củng cố may mắn, thu hút những duyên lành giúp cuộc sống trở nên hạnh phúc, viên mãn. Lá bồ đề còn giúp tâm người được che mát, soi sáng, thức tỉnh. Kích thước lá ngang từ 6-10 cm, dài 8-15 cm

Hiển thị 1 - 12 / 39 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng