Liễn cặp câu đối bảy chữ

550.000đ 700.000đ -21%

Liễng thư pháp TẾT câu đối 7 chữ là sản phẩm được yêu thích, là một món quà ý nghĩa ngày Tết, quà tặng ngày Tết. Kích thước liễn là 24x55 cm. Viết chữ, tư vấn câu đối theo yêu cầu.


Còn hàng
1

Liễng thư pháp TẾT câu đối 7 chữ là sản phẩm được yêu thích, là một món quà ý nghĩa ngày Tết, quà tặng ngày Tết. Kích thước liễn là 24x55 cm. Viết chữ, tư vấn câu đối theo yêu cầu. Một số câu đối 7 chữ phổ biến

1-Tổ tiên phúc dày lưu hậu thế

Cháu con đức sáng rạng tiền nhân

2-Công đức tổ tiên ngàn năm thịnh

Hiếu hiền con cháu vạn đời vinh

3-Chí tâm niệm Phật muôn đời phúc

Thành tâm niệm Phật vạn niên khang

4-Hoa quả tâm thành theo tín ngưỡng

Đền hương kính cẩn lễ gia tiên

5-Đa lộc đa tài đa phú quý

Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm

6-Trầm tuệ hương xuân mãi còn ngát

Phúc tuệ thơm lưu đến hậu nhân

 

,

 

,

 

,

 

,

 

,

 

,

 

,

 

Sản phẩm liên quan

Liễn cặp câu đối 7 chữ lụa trắng

450.000đ 600.000đ -25%

Liễng thư pháp TẾT câu đối 7 chữ là sản phẩm được yêu thích, là một món quà ý nghĩa ngày Tết, quà tặng ngày Tết. Kích thước liễn là 24x55 cm. chất liệu nền đỏ lụa trắng. Viết chữ, tư vấn câu đối theo yêu cầu. Trầm tuệ hương xuân mãi còn ngát Phúc tuệ thơm lưu đến hậu nhân

Liễn câu đối GIA TIÊN 7 chữ

550.000đ 700.000đ -21%

Liễng thư pháp TẾT câu đối 7 chữ là sản phẩm được yêu thích, là một món quà ý nghĩa ngày Tết, quà tặng ngày Tết. Kích thước liễn là 24x55 cm. Viết chữ, tư vấn câu đối theo yêu cầu. 1 cặp liễn câu đối GIA TIÊN, nền đỏ lụa vàng, 7 chữ, nội dung: CÔNG ĐỨC TỔ TIÊN NGÀN NĂM THỊNH HIẾU HIỀN CON CHÁU VẠN ĐỜI VINH

Liễn câu đối PHẬT GIÁO 7 chữ nền đỏ

550.000đ 700.000đ -21%

Liễng thư pháp TẾT câu đối 7 chữ là sản phẩm được yêu thích, là một món quà ý nghĩa ngày Tết, quà tặng ngày Tết. Kích thước liễn là 24x155 cm. Viết chữ, tư vấn câu đối theo yêu cầu. 1 cặp liễn câu đối PHẬT GIÁO, nền đỏ lụa vàng, 7 chữ, nội dung: VÀO CỬA PHẬT TỪ BI HỶ XẢ RA KHỎI CHÙA VÔ NGÃ VỊ THA

Liễn câu đối PHẬT GIÁO 7 chữ nền đỏ-CHÍ TÂM NIỆM PHẬT...

550.000đ 700.000đ -21%

Liễng thư pháp TẾT câu đối 7 chữ là sản phẩm được yêu thích, là một món quà ý nghĩa ngày Tết, quà tặng ngày Tết. Kích thước liễn là 24x155 cm. Viết chữ, tư vấn câu đối theo yêu cầu. 1 cặp liễn câu đối PHẬT GIÁO, nền đỏ lụa vàng, 7 chữ, nội dung: CHÍ TÂM NIỆM PHẬT MUÔN ĐỜI PHÚC THÀNH TÂM NIỆM PHẬT VẠN NIÊN KHANG
Liễn câu đối XUÂN 7 chữ nền đỏ Giảm 150.000đ

Liễn câu đối XUÂN 7 chữ nền đỏ

550.000đ 700.000đ -21%

Liễng thư pháp TẾT câu đối 7 chữ là sản phẩm được yêu thích, là một món quà ý nghĩa ngày Tết, quà tặng ngày Tết. Kích thước liễn là 24x155 cm. Viết chữ, tư vấn câu đối theo yêu cầu. 1 cặp liễn câu đối XUÂN, nền đỏ lụa vàng, 7 chữ, nội dung: THIÊN TĂNG TUẾ NGUYỆT NHÂN TĂNG THỌ XUÂN MÃN CÀN KHÔN PHÚC MÃN ĐƯỜNG

Liễn câu đối 12 chữ nền đỏ

1.600.000đ 2.000.000đ -20%

Liễng thư pháp TẾT câu đối 12 chữ loại lớn, đặc biệt được đặt hàng riêng. Kích thước liễn là 0.4x3 m. Chất liệu nền đỏ, lụa vàng. Nội dung: Chánh nhân phò chánh nghĩa mạc giao thành bại luận anh hùng Đại tướng suất đại quân khởi biệt tồn vong bình tuấn kiệt

Liễn cặp câu đối 4 chữ

255.000đ 300.000đ -15%

Liễng thư pháp TẾT câu đối 4 chữ là sản phẩm được yêu thích, là một món quà ý nghĩa ngày Tết, quà tặng ngày Tết. Kích thước liễn là 24x70 cm. chất liệu nền đỏ lụa trắng. Viết chữ, tư vấn câu đối theo yêu cầu. BÁCH PHƯỚC TRANG NGHIÊM VẠN THIỆN VIÊN MÃN
Đã thêm vào giỏ hàng