Sách thư pháp Kinh Kim Cang


KINH KIM CANG ?

?Hình thức thể hiện bằng chữ thư pháp đẹp

? Khổ: A5, 148x210 mm

?Số trang: 64 trang


Hết hàng

KINH KIM CANG ?

Kinh Kim Cang có tổng cộng 33 đoạn (có kinh 32 đoạn), nói về Tánh Không của Duyên Khởi. Từ đoạn Pháp Hội Nhân Do, Thiện Hiện Khải Thỉnh cho đến đến Trì Kinh Công Đức… kết thúc là Ứng Hóa Phi Chân. Có nhiều tác giả, hiền nhân đã ca ngợi bộ kinh này, vì cô đọng tư tưởng Bát Nhã tánh không của “Đại Bát nhã kinh 600 quyển”. Kim Cang hay gọi là Kim Cương, chỉ cho tính chất sắc bén, cứng như kim cương, vật cứng nhất, là kiên cố bất hoại, là sắc bén ví như trí huệ Bát nhã của Bồ tát, có thể phá hủy tất cả hư vọng hý luận, phá trừ các vọng chấp, ngã chấp. Đọc toàn quyển kinh Kim Cang, chúng ta thấy Phật phá sạch không còn sót một kiến chấp nào. Đây là quả bom, là khối chất nổ mạnh làm nổ tung hai ngọn núi kiến chấp của chúng sanh, đến nỗi Ngài Tu Bồ Đề đã khóc khi thấu hiểu nghĩa lý của kinh như trong đoạn 14 Ly Tướng Tịch Diệt của Kinh Kim Cang. Quả như lời cổ nhân:

Này gươm trí huệ mài đây

Bao nhiêu phiền não cắt ngay cho rồi.

Toàn kinh là cuộc đối thoại giữa Trưởng lão Tu Bồ Đề và Đức Phật Thích Ca, dùng hình thức hỏi đáp, chủ yếu tuyên dương tư tưởng tánh không “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” của tất cả sự vật khách quan trong thế giới hiện thực. Tướng là chỉ tất cả sự vật tồn tại khách quan. Tất cả sự vật này đều y theo duyên mà sanh diệt, tự tánh không thể đắc, lại hư vọng không thực. Như HT. Thích Thanh Từ đã có nói về cái diệu dụng kinh Kim Cang là thanh kiếm Trí Huệ Bát-nhã có công dụng, có khả năng phá sạch mọi kiến chấp. Người học Phật cần yếu phải nhờ nó để dẹp tan tất cả kiến chấp sai lầm cố hữu, đã lôi kéo mình vào vòng trầm luân muôn vạn kiếp rồi. Nếu không tận dụng cây kiếm Bát-nhã chặt đứt mọi xiềng xích kiến chấp, chúng ta khó mong thoát khỏi luân hồi.

Kinh này rất đặc biệt, phủ định tất cả từ đầu kinh cho đến đoạn cuối cùng, nhưng cũng chớ lầm tưởng tất cả đều không, rồi cho là không, lại lầm lạc.. Như xưa ngài Huệ Khả đã chặt đứt cánh tay giữa trời tuyết lạnh, để xin Tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ bày cho phép “Tâm An” vậy:

Ba thuở cầu tâm tâm chẳng có

Tấm lòng kiếm vọng vọng hoàn không

Vọng nguyên không xứ tức Bồ Đề

Đấy mới thật là chân đắc đạo.

Ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng nhờ nghe một đoạn “ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”, nghĩa là tâm không trụ vào đâu cả mà ngộ, kinh hay vậy thay. … Sau Ngũ Tổ, Kinh Kim Cang trở thành bộ kinh quan trọng của hệ Thiền tông Huệ Năng, cũng có thể nói là bộ kinh điển duy nhất mà phái thiền này y cứ theo. Về câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề: “làm thể nào để hàng phục tâm, an trụ tâm” đã được PHẬT khai thị, phá từng kiến chấp, để không còn trụ trong sắc, thanh hương…

Nếu từ sắc thấy ta

Từ âm thanh tìm ta

Người ấy hành đạo tà

Chẳng thấy được Như Lai

 Kinh Kim Cang  đã hiển bày về đặc tính Duyên Khởi của vạn pháp, không chi là thực có, tự có, mà từ các nhân, duyên tạo thành, nên không trụ vào đâu, sẽ an phục tâm, hàng phục tâm.

Hết thảy pháp hữu vi,

Như mộng ảo bọt nước,

Như điện chớp sương sa,

Nên quán sát như vậy

Nay tôi là Phật tử không ngại phận hèn trí mỏng đáp đền ân Phật, ân Pháp, ân Tăng viết cuốn KIM KIM CANG nằm trong cuốn TAM BẢO tụng của HT. Thích Trí Tịnh, là lời  cảm ân về Kinh Kim Cang của bậc hiền nhân để lại vậy.

?Này gươm trí huệ mài đây

Bao nhiêu phiền não cắt ngay cho rồi.

 

,

 

,

 

,

 

,

 

,

 

,

 

,

 

 

Sản phẩm liên quan

Sách thư pháp KINH PHÁP CÚ

Kinh này bao gồm 423 bài kệ, 26 phẩm, tóm thâu tinh hoa giáo lý đức PHẬT, nhiều bài kệ đã trở thành những lời dạy chính đức PHẬT thân thuyết, và đọc những bài kệ này, chúng ta cảm thân nghe chính lời PHẬT dạy từ hơn 2.500 năm vang lại.. 

Sách thư pháp KINH PHỔ MÔN

Kinh Phổ Môn có tên đầy đủ là Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, kinh này thuộc phẩm 25 cùng tên trong 28 phẩm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là bộ kinh lớn của Phật giáo đại thừa.
Thư pháp lá bồ đề UỐNG TRÀ ĐI 30x30 cm Giảm 45.000đ

Thư pháp lá bồ đề UỐNG TRÀ ĐI 30x30 cm

405.000đ 450.000đ -10%

UỐNG TRÀ ĐI Kích thước khung 30x30 cm lọt lòng, 35x 35 cm phủ bì. Khung nhựa Hàn Quốc, mặt kính.  Thư pháp lá bồ đề là dòng sản phẩm kết hợp giữa thư pháp và lá bồ đề. Mỗi sản phẩm là một nội dung với dáng lá khác nhau, tạo nét mềm mại. Lá bồ đề là biểu tượng PHẬT giáo, lá bồ đề mang đậm văn hóa truyền thống Phật.Bồ Đề là loại cây biểu tượng cho may mắn và mọi sự tốt lành.
Đã thêm vào giỏ hàng